fbpx

Bình Lưu Điện Cho Cửa Cuốn

Liên hệ

Model : TU5 12Ah

  • Bộ lưu điện cho tất cả cửa cuốn khe thoáng có diện tích ≤15m2 dùng cho trường hợp bị mất điện.
  • Có khả năng lưu điện 24-48 tiếng tính từ thời điểm mất điện.
  • Dùng cho bộ tời : AH300A-500A , AK300A-500A, YH300kg-500, MITECAL M500
  • Bảo hành : 12 tháng.